Bo sztuką jest pomagać, czyli wspomóż strażaków, idź na wystawę


Ponad 60 prac polskich artystów profesjonalistów, m.in. uznanego w 2009 r. za jednego z 13 najpopularniejszych malarzy polskich młodego pokolenia Krzysztofa Żyngiela ps. Animus z Częstochowy, do obejrzenia oraz kupienia w dniach od 8 do 11 lipca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bolkowie. To finał realizacji projektu OSP w Mysłowie pt. "Bo sztuką jest pomagać". A mysłowscy strażacy zbierają na nowy wóz ratowniczy. 
Reklama


Reklama