Anielskie Anioły w Jaworze


Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Anielskie Anioły”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Jawora, a podzielony jest na cztery kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne, dzieci szkolne (7-15 lat), młodzież i dorośli (16+). Prace, wykonane dowolną techniką, w formie przestrzennej, można dostarczać do siedziby Jaworskiego Ośrodka Kultury do dnia 7 grudnia 2018 r.  Rozstrzygnięcie konkursu się 14 grudnia 2018 r.Reklama


Reklama