Ogromne zainteresowanie projektem Going Global na Dolnym Śląsku


Prawie 200 przedsiębiorców jest zainteresowanych projektem Going Global, który zawiera 52 działania, w tym misje gospodarcze i wizyty na zagranicznych rynkach, udział w targach, wyjazdy studyjne, a także kampanię promocyjną.  -Tak duże zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania, stąd projekt będzie przebudowany i zostaną dołączone do niego kolejne działania mówi Karol Przywara, dyrektor wydziału współpracy z zagranicą Urzędu Marszałkowskiego.


Główne kierunki działań, gdzie w latach 2020-2021 promowana będzie gospodarka Dolnego Śląska to Niemcy, Czechy oraz rynki azjatyckie (Chiny, Japonia, Korea Południowa).Reklama


Reklama