Wydłużony został termin składania wniosków do tegorocznej edycji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego


Swoje pomysły na inwestycje można składać do 25 czerwca.  Mowa tu o placach zabaw, skwerach, chodniku czy nawet lokalnej drodze. Zainteresowanie mieszkańców jest spore. Wpłynęły już wnioski z terenów wiejskich jak i z osiedli na terenie Polkowic. Dotyczą one głównie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców oraz utworzenie dodatkowych miejsc rekreacji i wypoczynku. Mówi Roman Tomczak – rzecznik UG w Polkowicach. 


Na realizację projektów w ramach tegorocznej edycji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego przewidziano 2 mln zł. Z tego na projekty zlokalizowane na terenie miasta 1,4 mln zł, a na pomysły mieszkańców obejmujące tereny wiejskie 600 tys. zł. Co ważne, wartość jednego projektu miejskiego nie powinna przekroczyć 150 tys. zł, natomiast maksymalna kwota dla jednego sołectwa to 40 tys. zł. Wnioski można składać do 25 czerwca.  Natomiast głosowanie ruszy 13 września i potrwa do 26 września. Z kolei na 1 października przewidziano ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji.  Do 25 czerwca będzie działał w Urzędzie Gminy Polkowice punkt konsultacyjny, w którym liderzy projektów oraz osoby zainteresowane będą mogli uzyskać informacje na temat PBO 2022 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu. Dodatkowo w każdy wtorek konsultacje z pracownikami merytorycznych wydziałów odbywać się będą w godzinach od 15.30 do 17 w budynku przy ul. Górnej 2, pokój nr 206. Reklama


Reklama