Już wiedzą, czy dostali się do wymarzonej szkoły średniej


To ważny dzień dla wszystkich, którzy czekali na informację czy dostali się do wymarzonych szkół średnich., szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. W I LO  w Lubinie, które odwiedziliśmy z mikrofonem przygotowano 5 klas dla pierwszoklasistów. ogłosili Do 30 lipca uczniowie będą mieli czas na potwierdzenie chęci uczenia się w danej szkole, wystarczy więc złożyć oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Reklama


Reklama