Zysk zostanie w spółce. KGHM nie wypłaci dywidendy


Nie będzie dywidendy dla akcjonariuszy Polskiej Miedzi. Ponad 2 mld 25 mln zł osiągniętego w 2018 r przez KGHM Polska Miedź zysku, pozostanie w spółce, zdecydowało Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź. O przekazaniu całości zysku z ubiegłego roku na kapitał zapasowy spółki wnioskował zarząd KGHM Polska Miedź. „Ocena Zarządu KGHM Polska Miedź jest zgodna z obowiązująca Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A. zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy, a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” - napisano w uzasadnieniu uchwały.

 Reklama


Reklama