• SŁUCHAJ ONLINE
Legnica ma budżet na 2023 rok
Kilkugodzinna, zażarta dyskusja,wzajemne oskarżanie i odpieranie argumentów. To była jedna z najdłuższych i najważniejszych w tym roku sesji. Ostatecznie jednak rada miejska :Legnicy przyjęła budżet w kształcie zaproponowany przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. Zakłada on dochody na poziomie 689 mln zł, a wydatki na poziomie 754 mln zł. Oznacza to, że planowany na rok przyszły deficyt wyniesie 65 mln zł.


Za przyjęciem budżetu zagłosowało 14 radnych, w tym 9 z prezydenckiego klubu radnych: Ignacy Bochenek, Wojciech Cichoń, Ewa Czeszejko-Sochacka, Elżbieta Dybek, Marek Filipek, Ryszard Kępa, Grażyna Pichla, Bogumiła Słomczyńska, Piotr Żabicki oraz czworo radnych z PiS: Jolanta Kowalczyk, Andrzej Lorenc, Zbigniew Rogalski, Marta Wisłocka, a także niezależna radna Krystyna Barcik. Przeciw było  czworo radnych Koalicji Obywatelskiej: Aleksandra Krzeszewska, Maciej Kupaj, Piotr Niemiec, Jarosław Rabczenko, a także dwóch niezależnych radnych (wcześniej w PiS) :Arkadiusz Baranowski Łukasz Laszczyński. Nie głosował obecny na sali Jan Szynalski z KO.

689 mln zł dochodów i 754 mln zł wydatków zakłada projekt przyszłorocznego budżetu Legnicy. Na inwestycje miasto planuje przeznaczyć 150 mln zł.

- Dziękuję radnym za przyjęcie uchwały budżetowej na przyszły rok. Jestem także pełny uznania dla pracowników urzędu, którzy go rzygotowali. Z wielu względów trudny, bo czasy mamy wyjątkowe – powiedział Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Wpływ na budżet ma aktualna sytuacja gospodarcza: wysoka inflacja, rosnące ceny energii i paliw, wojna na Ukrainie, a także rządowe reformy systemu podatkowego. Projekt budżetu Legnicy na 2023 rok zakłada, że dochody miasta ogółem sięgną 688 954 000 zł co stanowi 92,23 proc. przewidywanego wykonania w 2022 r.

Największe wydatki:
• Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza – 247 461 438,50 zł, co stanowi 33,83% wszystkich wydatków roku 2023.
• Transport i łączność – 143 256 330,77 zł co stanowi 19% wszystkich wydatków roku 2023.
• Pomoc społeczna i rodzina – 115 209 407 zł co stanowi 15,28% wszystkich wydatków roku 2023.
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 598 919,37 zł co stanowi 7,91% wszystkich wydatków roku 2023.

Na inwestycje w przyszłorocznym budżecie wydatki planowane są na poziomie 150 mln zł.

Najważniejsze inwestycje 2023 roku:
1. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego 53 878 884 zł
2. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska 15 810 791,00 zł
3. Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy 12 044 809,00 zł
4. Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy 11 070 000,00 zł
5. Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - 8 034 766,99 zł
6. Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy - 9 732 200 zł

Projekt budżetu pozytywnie został zaopiniowany przez Regionalną Izbą Obrachunkową. Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54