Burzliwy bój o skwer podczas sesji
Burzliwa, dwugodzinna dyskusja z przerwami. Wiele emocji na sesji rady miejskiej  wywołał plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zielonego między ulicą Chojnowską, Bilsego, Ojców Zbigniewa i Michała oraz placu Bohaterów Getta. Grupa radnych domagała się zapisu, że pozostanie tu niewielki skwer zielony. Prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski zapewnił podczas obrad, że nie zamierza likwidować tej niewielkiej oazy zieleni.


Na dzień przed sesją i głosowaniem w sprawie planu na skwerze pojawiła się grupa mieszkańców domagających się, by ten teren pozostał nietknięty. Inicjatorką protestu "Stop betonozie" była opozycyjna radna Karolina Jaczewska - Szymkowiak. Jak mówiła na sesji, mieszkańcom same zapewnienia prezydenta nie wystarczą  

Ostatecznie, radni przyjęli uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego centrum Legnicy. Jedenastu radnych było za, szeciu-  przeciw, a cztery osoby wstrzymały się od głosu.Reklama


Reklama