Co z tymi, którzy się nie zakwalifikowali w ramach rekrutacji?


Tak stresujących wakacji dotąd nie mieli. Mowa o absolwentach szkół podstawowych, którzy doczekali się dziś wyników rekrutacji. Do legnickich szkół ponadpodstawowych zakwalifikowano 1181 uczniów. Nie wszyscy jednak do wymarzonej szkoły się dostali, a są i tacy, którzy wskazali we wniosku tylko jedną szkołę i teraz trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie. Mówi Krzysztof Duszkiewicz, z-ca prezydenta Legnicy


Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do wybranych przez siebie szkół, bądź nie rejestrowali się w elektronicznym systemie naboru, będą mogli skorzystać z oferty szkół, które nadal dysponują wolnymi miejscami. Zrobią to w rekrutacji uzupełniającej od 3 do 5 sierpnia br. do godz. 15.00. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami. 

Łącznie pozostało jeszcze ok. 80 miejsc, w tym najwięcej w szkołach branżowych I stopnia. W ZSTiO w zawodach: automatyk, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, w ZSS w zawodach : elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. W technikach również pozostały jeszcze wolne miejsca - w ZSE w zawodzie technika rachunkowości oraz technika eksploatacji portów i terminali, w ZSTiO w zawodzie technika mechanika, technika przemysłu metalurgicznego (klasa patronacka KGHM), technika spedytora, w ZSB w zawodzie technika logistyka, technika budownictwa, w CKZiU w zawodzie technika spawalnictwa, technika technologii żywności. Informacja o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach będzie również aktualizowana na stronie elektronicznego systemu naboru. Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane przez szkolne komisje rekrutacyjne 23 sierpnia 2021 r.Reklama


Reklama