Specjalistyczne wyposażenie wojskowe dla VII LO w Legnicy


Od 1 września 2020 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego (OPW). Ma on ujednolicone szkolenie wojskowe w ścisłej współpracy z biurem do spraw programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uczniowie w trakcie czteroletniego cyklu nauki, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizują na terenie szkoły i we współpracy z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie część praktyczną szkolenia wojskowego. Dotyczy to także obozów szkoleniowym. W ciągu czterech lat nauki w liceum na szkolenie wojskowe przeznaczonych zostanie dodatkowo 230 godzin.

Na różnorodny sprzęt, umożliwiający funkcjonowanie OPW, Urząd Miasta przeznaczył 100.660 zł, z czego 80.528 zł stanowi dotacja celowa, pozyskana z MON, zaś 20.132 zł to wkład własny.

Szkoła otrzymała m.in.: kamizelki taktyczne, hełmy obronne wojskowe, gumowe atrapy karabinków z pasami nośnymi, busole, okulary ochronne, repliki pistoletów i granatów, maski przeciwgazowe, saperki, plecaki medyczne, nosze medyczne, radiotelefony, przybory do walki wręcz, makiety broni szkoleniowej za łączną kwotę 63.700 zł.

Dla 30 uczniów oddziału zakupiono indywidualne pakiety, umożliwiające udział w szkoleniu wojskowym, które składają się z munduru, beretu, plecaka taktycznego, zestawu oznak regulaminowych, rękawic i czapek za kwotę 36.960 zł.

Absolwenci oddziału przygotowania wojskowego (OPW) będą mieli możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostania żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Mogą też wstąpić do czynnej służby wojskowej lub pozyskać dodatkowe punkty w czasie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

W bieżącym roku szkolnym, w klasie II i III VII Liceum Ogólnokształcącego, prowadzony jest również program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, uznawany za poprzednika OPW.W latach 2019–2020 również i z tego programu pozyskano poważne fundusze na doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt oraz zakupy umundurowania dla uczniów w łącznej kwocie prawie 113 tys. zł.Reklama


Reklama