Solidarność

  • SŁUCHAJ ONLINE
Od ul. Myrka do Ronda Bitwy Legnickiej. W Legnicy powstanie nowy układ komunikacyjny


 Zastępca prezydenta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz podpisała dziś (16 września), po zakończonej procedurze przetargowej, umowę z Kazimierzem Wiercińskim, reprezentującym konsorcjum firm Budrim w Kunicach (lider) i Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, na budowę układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. Partnerem gwarantującym i finansującym budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji jest Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace przygotowawcze do realizacji tej ważnej dla miasta inwestycji rozpoczną się w najbliższych dniach. Budowa nowego układu komunikacyjnego kosztować będzie ok. 19 mln 130 tys. zł, a jej zakończenie zaplanowano na początek 2022 roku. Zadanie to obejmuje budowę drogi o długości ok. 2,8 km (jezdnia 7-metrowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Myrka, poprzez ul. Hangarową, Nasienną do ronda Bitwy Legnickiej, wraz z chodnikami, ścieżkami pieszo-rowerowymi o długości ok. 2,6 km i szerokości 4 metrów oraz nowoczesnym oświetleniem ledowym ulic na odcinku ponad 6 kilometrów. Będą także odwodnione drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i pasy zieleni z wykorzystaniem sześciu zbiorników retencyjnych. Przebudowany zostanie przejazd kolejowy, usunięte kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Powstanie kanał o długości 16,5 km z 42 studniami dla sieci LEGMAN.  - Nowy układ komunikacyjny zdecydowanie zwiększy atrakcyjność inwestowania w rejonie byłego lotniska – podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski. - Ma on także na celu skomunikowanie terenów inwestycyjnych z autostradą A4 oraz drogą szybkiego ruchu S3, a także usprawni dojazd mieszkańców do centrów handlowych i miast w sąsiedztwie Legnicy.

 

 

 

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54