Szymańska: To była wyjątkowa kadencja


Być biegłym rewidentem, to znaczy być arystokratą wśród księgowych i ekonomistów. Poseł PiS Ewa Szymańska do tej grupy należy. Jej wiedza przydaje się w Sejmie, bo oprócz osób wygłaszających płomienne przemówienia, potrzebni są ci, którzy swą wiedzą ekonomiczną służą Polsce. Posłuchajmy rozmowy z Ewą Szymańską o Jej wrażeniach z kończącej się kadencji Sejmu. Rozmawia Stanisław Obertaniec.


 Reklama


Reklama