Masz problemy prawne? W sobotę eksperci pomogą bezpłatnie je rozwiązać


 

 

W sobotę, 14 września, eksperci ogólnopolskiej kampanii społecznej „Świadomość Twoją Tarczą” pomogą legniczanom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Spotkania z mieszkańcami - u zbiegu Rynku i ul. Złotoryjskiej od godz. 10.00 do 16.00.

 

Organizatorem jest Fundacja Cognitio. Jej cel to zwiększenie świadomości osób zagrożonych przestępstwem. Osobom pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwami będzie udostępniony mobilny punkt, w którym prawnicy będą udzielać bezpłatnie wszystkim zainteresowanym porad prawnych, dotyczących przedstawionego przez nich problemu.

 

Uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać informacje prawne m.in. na temat przestępstw przeciwko osobom starszym, nielegalnych praktyk firm pożyczkowych, niedozwolonych działań firm windykacyjnych oraz niepłacenia alimentów i przemocy domowej.

 

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskają rzetelne informacje związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowanie i zadośćuczynienie). Będą mogli też wziąć udział w mini szkoleniu z zakresu psychologii i otrzymać informacje, gdzie mogą zgłaszać się ze swoimi problemami prawnymi.

 

Harmonogram wydarzenia:

 

  • 10.00 – 12.00 start wydarzenia- możliwość uzyskania informacji prawnej

  • 12.00 – 13.00 prelekcja nt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”

  • 13.00 – 14.00 mini szkolenie pt. „Kształtowanie odpowiednich postaw i radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, niebezpiecznymi i niosącymi ryzyka”

  • 14.00 – 16.00 możliwość uzyskania informacji prawnej

 

 

 

 

 

 

 Reklama


Reklama