Są miliony na aktywizację bezrobotnych


Kolejne miliony na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także wsparcie rodziców z maluchami, by mogli wrócić do pracy. To tylko niektóre wyzwania, jakie niesie obecnie rynek pracy na terenie Dolnego Śląska. Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Bezrobociem i setną rocznica powstania Służb Zatrudnienia  zorganizowano w Legnicy „Briefing rynku pracy”, który jest okazją do podsumowania tego, co już udało się zrobić i jakie przed nami wyzwania.
Reklama


Reklama