Przed egzaminem... uścisk dłoni z prezydentem


Blisko 900. uczniów ze szkół publicznych i niepublicznych rozpoczęło w Legnicy egzamin ósmoklasisty. Egzamin historyczny nie tylko ze względu na to, że przeprowadzany w cieniu strajku nauczycieli, ale i dlatego, że pisany po reformie po raz pierwszy. Odwagi młodym ludziom  w szkole podstawowej nr 16 dodawał dziś, odpowiedzialny za legnicką oświatę,  z-ca prezydenta Legnicy Krzysztof Duszkiewicz
Reklama


Reklama