• SŁUCHAJ ONLINE
Prezydent: "Panowie nie wiedzieli, co czynili"


Nie milkną echa nadzwyczajnej sesji rady miejskiej Legnicy, na której radni uchwalili w końcu budżet na 2018 r. Przypomnijmy, na grudniowej sesji radni odrzucili dokument w tym samym kształcie, a dwa tygodnie później budżet przyjęli. Wprawdzie radni PO na sesji złożyli swoje wnioski do budżetu, ale radni je odrzucili, bo PO zaproponowało m.lin. cięcia np. w sferze odpraw emerytalnych dla  nauczycieli czy zabraniu pieniędzy na remont Teatru Letniego w parku.  Konsekwentnie przeciwko budżetowi byli radni PiS (poza Stanisławem Kotem). Tymczasem radni PO wstrzymali się od głosu, przyczyniając się tym samym do tego, że budżet przeszedł.


  Na nadzwyczajnej sesji, zwołanej na wniosek prezydenta Legnicy, radni przyjęli w końcu budżet dla miasta na 2018r. W końcu, bo  na grudniowej sesji tej samej uchwały dotyczącej miejskich finansów nie przyjęli.

Głosów za było 10,  7 - przeciw, 4 radnych się wstrzymało, a jeden nie oddał głosu w ogóle.

W klubie radnych PiS obowiązywała dyscyplina partyjna i wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości ( z wyjątkiem Stanisława Kota) zagłosowali przeciwko. Podobnie jak... Ewa Czeszejko- Sochacka, radna prezydencka, która się ...pomyliła. 

Klub radnych PO wstrzymał się od głosu (jedynie Jan Szynalski głosu w ogóle nie oddał).

Za przyjęciem budżetu byli:   Wojciech Cichoń, Grażyna Pichla, Mirosław Jankowski, Ryszard Kępa, Jacek Kiełb, Ignacy Bochenek, Stanisław Kot, Benedykt Ksiądzyna, Bogumiła Słomczyńska i Piotr Żabicki.

Zobacz także: Jest budżet. Była totalna wpadka radnych PO

Legnica ma budżet na 2018 rok !

Budżet na 2018 rok zakłada dochody miasta w wysokości 517 mln 511 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ok. 54 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 535 mln 761 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (blisko 176 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmują pomoc społeczna (ponad 45 mln zł) oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 96 mln), a trzecie – transport i łączność – ponad 53 mln zł. W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu (72) zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 50 mln 388 tys. zł. Ponad 50 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

 - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,

 - Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,

- Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego – 300.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,

- Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,

- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka – 200.000,00 zł,

- Budowa chodnika przy ul. Działkowej – 200.000,00 zł,

- Budowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej – 200.000,00 zł,

- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą – 180.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy B. Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,

 - Budowa ulicy Rolniczej – 80.000,00 zł,

 - System Informacji Miejskiej (SIM) – 36.900,67 zł.

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławską, Kościelną, Kamienną – 2.190.000,00 zł,

 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży przy ul. K. Makuszyńskiego - 1.200.000,00 zł,

- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

 - Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,

 - Przebudowa obiektu przy ul. św. Piotra 14/Witelona 10 dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar – 60.000,00 zł.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 891.829,00 zł, w tym:

- Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnicy – 481.400,00 zł,

 - Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł.

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

 - Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

 - Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,

 - Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

 - Miejskie Przedszkole nr 13 (ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a) - Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł.

 

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

 - Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,

 - II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł.

 

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

- Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy – 400.000,00 zł,

- Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,

- Oświetlenie ulicy Stanisławowskiej w ramach budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 100.000,00 zł.

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

- Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,

 - Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 500.000,00 zł,

 - Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 500.000,00 zł,

 - Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo–historycznej – 150.000,00 zł.

 

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

 - Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł,

 - Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł.

 

INNE:

 - LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkańców - 2.200.000,00 zł.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm