Wieczór papieski z TPD


Już po raz 22. legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował wieczór papieski, poświęcony pamięci św. Jana Pawła II. Tym razem hasłem przewodnim były słowa "Jan Paweł II Patron rodziny", nawiązujące do obchodzonego w niedzielę XV Dnia Papieskiego. Swoje gościnne progi otworzył Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy, w którym działa najliczniejszy oddział TPD. Podczas spotkania wystąpiło kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z powiatu legnickiego i z Lubina. Były wiersze, piosenki i prezentacja multimedialna ukazująca troskę Jana Pawła II o młodzież i dzieci, przybliżająca również ideę Światowych Spotkań Młodych. Jak mówi prezes legnickiego TPD Kazimierz Pleśniak, Jan Paweł II jest wzorem i punktem odniesienia wszelkich działań podejmowanych na rzecz młodego pokolenia. Dlatego ważne jest, by w sercach najmłodszych, którzy znają Papieża Polaka jedynie z opowiadań, pamięć o nim nie zagasła. Wszyscy uczestnicy, którzy zaprezentowali swoje talenty zostali nagrodzeni. Występom towarzyszyła wielka radość, ale też i trema. Najważniejsza jednak była wspaniała, serdeczna atmosfera. Dzięki prezentacjom, ale też scenografii, czuło się obecność świętego już dziś Jana Pawła II. Na zakończenie wieczoru wszyscy zebrani odśpiewali pieśń "Barka". Była też degustacja kremówek. Uczestnikom i organizatorom należą się wielkie podziękowania za chwile wspomnień o świętym Polaku.
Reklama


Reklama