Bp Andrzej odwiedził żydowski Dom Modlitwy
Dziś Kościół w Polsce już po raz 25 obchodzi dzień judaizmu. Obchodom tego dnia towarzyszą słowa z księgi Izajasza: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz. 55,8). Jest to szczególna okazja, by uświadomić sobie gdzie są korzenie chrześcijaństwa, gdzie jest źródło, z którego wypływa chrześcijaństwo. Z tej okazji biskup legnicki Andrzej Siemieniewski nawiedził żydowski Dom Modlitwy znajdujący się przy ul. Wrocławskiej, przy cmentarzu żydowskim. Będąc w tym miejscu bp Andrzej wyjaśnił znaczenie napisów znajdujących się nad bramami tego obiektu


Początki osadnictwa Żydów w Legnicy sięgają 1170 roku. Od 1938 roku społeczność żydowska systematycznie malała. Do października 1942 r. większość Żydów dostała nakaz opuszczenia miasta. Po II wojnie światowej Legnica stała się jednym z ośrodków osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku. Działały tu liczne żydowskie instytucje społeczne i oświatowe. W 1993 roku powstała w mieście Gmina Wyznaniowa Żydowska z przekształcenia istniejącej w latach 1946-1993 Kongregacji Wyznania Mojżeszowego. W marcu 2016 roku Gmina została zamknięta na czas nieokreślony.

Napis z Księgi Rodzaju (3,19) Ki afar atta we-el afar taszuw – ponieważ prochem jesteś, do prochu powrócisz

Napis z Księgi Ezechiela (36,25) We-zaraqti alechem majim tehurim u-tehartem – Pokropię was wodą czystą i będziecie czyści

Napis z Księgi Hioba (30,23b) Bet moed lekol chaj – Dom spotkania (wyznaczonego czasu) dla wszystkich żyjących

 

 

 Reklama


Reklama