Lubińska Poradnia Rodzinna podsumowała 2021 rok
Koniec roku to okazja do robienia podsumowań i planowania nowych działań w nowym roku. Takiego podsumowania dokonała poradnia rodzinna im. św. Joanny Beretty Molla w Lubinie, która mimo pandemii prowadziła warsztaty, spotkania indywidualne ze specjalistami oraz spotkania on-line. Poradnia działa już kilka lat i oferuje pomoc małżeństwom i rodzinom będącym w kryzysie lub przeżywającym rożne problemy wychowawcze, działa także na polu uzależnień i doradztwa specjalistycznego. Był to trudny rok, ale obfitujący w wiele inicjatyw podkreśla dyrektor poradni Agata Szymkowiak


Warto dodać, że dzięki wsparciu miasta Lubin oraz KGHM, wszystkie działania na rzecz osób potrzebujących są bezpłatne.

Podsumowanie ubiegłego roku
 Reklama


Reklama