Pomnik pierwszych polskich mieszkańców Gwizdanowa zostanie uroczyście odsłonięty.
Inicjatorem budowy jest Fundacja Korzenie i Skrzydła, która przez wiele lat starała się o upamiętnienie tych, którzy przybyli do tej miejscowości po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich. Na obelisku widnieją dwie tablice. Pierwsza upamiętnia mieszkańców Trembowli i Krowinki, z których pochodzą mieszkańcy Gwizdanowa. Na drugiej tablicy umieszczono nazwiska związane z Trembowlą, czyli Zofia Chrzanowska, Bartosz z Trembowli i Jan III Sobieski. Obelisk zwieńczony orłem z rozpostartymi skrzydłami znajduje się przy kościele  św. Urszuli w Gwizdanowie. Mówi ks. Tomasz Hęś – proboszcz parafii.  


Pomnik ufundowany został przez mieszkańców Gwizdanowa w październiku 2020 roku z okazji 60-lecia erygowania parafii pod wezwaniem św. Urszuli. Jednak z powodu epidemii koronawirusa uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem zostały przeniesione na niedzielę 24 października. Msza święta zostanie odprawiona o godz. 14.00.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Korzenie i Skrzydła z Gwizdanowa dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź z Lubina   oraz ze środków własnych. Celem projektu było posadowienie pomnika upamiętniającego pierwszych polskich osadników na terenie Gminy Rudna, którzy przybyli z Trembowli i okolic po 1945 r. Pomnik miał być jednocześnie, na ile to możliwe, wiernym odtworzeniem nieistniejącego już pomnika z Trembowli ku czci bohaterskiej obrończyni miasta, Zofii Chrzanowskiej.
Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2019-2020, jednak wybuch pandemii koronawirusa opóźnił część prac, które ostatecznie udało się zakończyć w czerwcu 2021 r. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. W Gwizdanowie na pagórku przy kościele został posadowiony pomnik upamiętniający pierwszych polskich osadników na terenie Gminy Rudna, którzy przybyli z Trembowli i okolic po 1945 r. Pomnik został wykonany z piaskowca, z granitowymi tablicami wotywnymi oraz zwieńczony odlewem orłem z rozpostartymi skrzydłami z trwałego materiału imitującego brąz. Teren wokół pomnika został pięknie zagospodarowany.
W 2019 r. ruszyły prace nad konceptem pomnika oraz opracowanie możliwie wiernego projektu odtwarzającego zniszczony przez Sowietów monument z Trembowli. Następnie po uzyskaniu zgodny parafii pw. św. Urszuli w Gwizdanowie na posadowienie pomnika na terenie kościelnym, uzyskaliśmy również zgodę Starostwa Powiatowego w Lubinie na rozpoczęcie prac. Prace przy fundamencie ruszyły i zostały wykonane w grudniu 2019 r. W kolejnym roku prowadzone były prace przy wykonaniu kartusza pomnika, iglicy oraz przy odlewie orła zwieńczającego pomnik. Następnie prowadziliśmy konsultacje społeczne odnośnie treści tablic wotywnych, które stanowią istotne dopełnieni całości. Treść tablic została zweryfikowana i zaaprobowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Po posadowieniu wykonanych elementów pomnika i ich scaleniu, po zamontowaniu tablic wotywnych przyszedł czas na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół pomnika, co wymagało sporych nakładów pracy, w którą włączyli się lokalni mieszkańcy.       
 Realizacja tego projektu wpisała się w cele statutowe naszej Fundacji, jak:
• inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych
• promowanie tradycji unijnych i Rzeczpospolitej  
i została bardzo pozytywnie odebrana przez lokalną i okoliczną społeczność. Już podczas realizacji projektu otrzymywaliśmy głosy zainteresowania i wyrazy wsparcia od ludności pochodzącej obecnie z okolic Trembowli oraz przybyłych na tereny polskie i często rozrzuconych po całej Polsce, choć bez wątpienia gmina Rudna skupia znaczącą społeczność.
W realizację projektu włączały się lokalna ludność, najpierw przez udział w kilku konsultacjach, co do kształtu pomnika, a następnie wspierając go swoją pracą. Projekt był też bardzo przychylnie przyjęty przez nasze władze samorządowe. Planujemy uroczyste odsłonięcie pomnika, stworzenie wokół niego projektu edukacji historycznej dla młodego pokolenia oraz regularne obchody dnia pamięci. Pomnik już teraz stał się ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, o czym bez wątpienia świadczy rozgłos, jaki obiegł media społecznościowe, gdy już prace zbliżały się ku końcowi. Bez wątpienia realizacja tego projektu będzie również dla wielu przyszłych pokoleń ważną lekcją historii, możliwością poznania pochodzenia przodków, budowania postaw patriotycznych.

Marzena Smulska Prezes Fundacji Korzenie i Skrzydła 


Reklama


Reklama