• SŁUCHAJ ONLINE
Stali lektorzy i akolici spotkali się w Krzeszowie
Akolita od greckiego słowa „akólouthos” – to człowiek „idący za kimś, towarzyszący”. Zarówno akolici, jak i lektorzy są ustanawiani przez biskupa do pomocy kapłanowi w sprawowaniu liturgii. Akolita może m.in. udzielać Komunii św. w czasie Mszy św., zanosić ją do chorych, może również wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Natomiast lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także śpiewać psalm. Stałym lektorem lub akolitą może zostać mężczyzna, który ukończy 3-letnią szkołę i ma minimum 25 lat. W Diecezji legnickiej od 2011 roku istnieje Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka. To szkoła dla mężczyzn, którzy wymagają od siebie trochę więcej.  Chcą nie tylko służyć swoją pracą rodzinie i innym w ramach wykonywanego zawodu, ale także posługiwać we wspólnotach parafialnych służąc Bogu i ludziom. Dziś około 30 mężczyzn spotkało się w Sanktuarium Św. Józefa w Krzeszowie na dorocznym dniu  skupienia. 
Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54