W przyszłym roku piesza pielgrzymka legnicka wyruszy w innym terminie!


Ruszyły przygotowania do jubileuszowej 30. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Odbyło się już spotkanie głównego przewodnika z przewodnikami poszczególnych grup pielgrzymkowych i zapadły pierwsze decyzje. Zmienia się data pielgrzymki, forma pielgrzymowania, zostanie też zorganizowane tzw."pielgrzymkowe przedszkole".


 Reklama


Reklama