W niedzielę pielgrzymka mężczyzn do Krzeszowa


W niedzielę 20 czerwca odbędzie się kolejna Pielgrzymka Mężczyzn do Krzeszowa. Zapraszamy zatem mężczyzn, w tym również ojców wraz z dziećmi, z całymi rodzinami do pielgrzymowania do miejsca, gdzie szczególnie czczony jest Opiekun Zbawiciela. Pielgrzymować można na dwa sposoby. Można przyjechać bezpośrednio do sanktuarium, lub przebyć kilka kilometrów na nogach. Pielgrzymka piesza rozpocznie się w Przedwojowie od kościoła pw. Św. Józefa położonego około 6 kilometrów od Krzeszowa. Po pozostawieniu pojazdów na przygotowanych tam parkingach będzie można przebyć indywidualnie ok. półtoragodzinną drogę prowadzącą przez pobliskie wzgórza i krzeszowskie Betlejem. O godzinie 12.00 w kościele brackim pw. Św. Józefa w Krzeszowie sprawowana będzie Msza Święta, a po niej agapa. W tym dniu na terenie Pocysterskiego Opactwa organizowany jest również Piknik Patriotyczny połączony z możliwością zwiedzania osady średniowiecznej, warsztatami dla dzieci oraz zabawą fantową. O godzinie 16.00 dla osób indywidualnie przybyłych pieszo z Przedwojowa zostanie podstawiony autobus powrotny do Przedwojowa. Na to wydarzenie zapraszają ks. Marian Kopko i Grzegorz Żurek


Więcej informacji udziela Biuro Obsługi Pielgrzyma w Krzeszowie 75 742 32 79.Reklama


Reklama