23. Pielgrzymka Trzeźwościowa w Krzeszowie


Niedziela 13 czerwca, była dniem 23. już Pielgrzymki Trzeźwościowej do legnickiego diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie. Od kilku lat, przybrała ona charakter międzydiecezjalny, zrzeszając pielgrzymów sąsiadujących ze sobą diecezji legnickiej i świdnickiej. Tak było i w tym roku. Jej tegorocznym hasłem było: Trzeźwością pokonywać kryzys. Pielgrzymi przybyli do sanktuarium w godzinach przedpołudniowych, i po zawiązaniu wspólnoty, wyruszyli na tutejszą Kalwarię, aby wziąć udział w nabożeństwie drogi Krzyżowej. Po powrocie, wzięli udział we Mszy św. w tutejszej bazylice, której tym razem przewodniczył ks. Wojciech Pawlina neoprezbiter diecezji świdnickiej. Wszystkich przybyłych, powitał ks. Marian Kopko kustosz miejsca, a wśród nich diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i osób uzależnionych z obu diecezji: ks. Rafała Chudego dla diecezji świdnickiej i ks. Bronisława Piśnickiego dla diecezji legnickiej, oraz pielgrzymów, zachęcając do wspólnej modlitwy w intencji trzeźwości narodu. Homilię wygłosił jeden z duszpasterzy osób trzeźwiejących o. Paweł Stanisław Tarnowski OFM. Na zakończenie Mszy św., na ręce przewodniczącego liturgii ks. Wojciecha, pielgrzymi złożyli gratulacje i życzenia, a ksiądz neoprezbiter udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Pielgrzymkę zakończył wspólny posiłek, braterskie spotkanie i modlitwa wdzięczności.


Reklama


Reklama