W piątek "Czyszczenie Czyśćca" w Olszynie


W piątek 11 czerwca obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ten dzień wyjątkowo obchodzony będzie w parafii św. Józefa w Olszynie. Oprócz zawierzenia parafii Sercu Jezusa, wierni będą modlić się także za zmarłych w czyśćcu cierpiących. W parafii tej bowiem istnieje Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. "Czyszczenie czyśćca", jak członkowie apostolstwa nazywają te nabożeństwa, rozpocznie się o g. 19, mówi proboszcz ks. Bogusław Wolański


Ks. Proboszcz zaprasza wszystkich chętnych, którzy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie swoją modlitwą chcą wspierać dusze czyśćcowe.

Więcej o Apostolstwie Pomocy Duszom Czyśćcowym w Olszynie TUTAJ

 Reklama


Reklama