Nowa Poradnia Rodzinna w Bolesławcu!


Od poniedziałku w Bolesławcu rozpoczęła działalność Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Effata", powołana przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie. Mieści się ona przy ul. Kubika 4, tuż obok Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek. Jak mówią założyciele, głównym celem poradni jest przywracanie sensu życia i dawanie nadziei. Wśród specjalistów są min. psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, doradca życia rodzinnego, pedagog, logopeda oraz osoby duchowne. Porady udzielane są bezpłatnie. Z ojcem Dominikiem Bochenkiem oraz dyrektor poradni Żanetą Zawada rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski


Poradnia realizuje następujące działania:

 1. Upowszechnienie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny, wzbogacającej i udoskonalającej więź małżeńską i kulturę rodzicielską
 2. Udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych i praw­nych osobom i rodzinom, przeżywającym problemy i konflikty bądź znajdującym się w  innej sytuacji kryzysowej (np. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich)
 3. Wspieranie młodych ludzi przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do podjęcia zadań w małżeństwie i rodzinie
 4. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ochrona macierzyństwa, gdy kobieta znajduje się w sytuacji jego zagrożenia
 5. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz pomoc w trudnościach wynikających z problemów opiekuńczych i wychowawczych
 6. Inne: doradztwo zawodowe, edukator cukrzyków, logopedia

W skład zespołu realizującego zadania wchodzą:

 1. Doradca życia rodzinnego.
 2. Psycholog.
 3. Psychoterapeuta i socjoterapeuta
 4. Psychiatra
 5. Pedagog
 6. Dietetyk płodności
 7. Doradca zawodowy
 8. Edukator cukrzyków
 9. osoba duchowna, zakonna
 10. inne: fizjoterapeuta, terapeuta rodzin, logopeda, specjalista z zakresu komunikacji w rodzinie, radca prawny, prawnik kanonista, terapeuta uzależnień i współuzależnień

 Reklama


Reklama