Prezentacja wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej


Dziś w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyła konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy, podczas której zaprezentowany został dokument zawierający wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej. Ma to związek z ujawnionymi nadużyciami wobec dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. W konferencji uczestniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup pomocniczy Marek Mendyk oraz delegat biskupa legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Kot. Wprowadzenia dokonał bp Zbigniew, który na początku wyraził ubolewanie i skierował prośbę o przebaczenie wobec wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni lub doznali zgorszenia z powodu niemoralnego zachowania, czy czynów przestępczych niektórych osób duchownych. Biskup Legnicki przedstawił dziennikarzom aktualną sytuację, jaka ma miejsce w diecezji legnickiej odnośnie do toczących się spraw i zgłoszeń przeciwko osobom duchownym


Kolejnym punktem konferencji była prezentacja wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży, która została przygotowana przez zespół powołany przez Biskupa legnickiego pod przewodnictwem ks. Piotra Kota. Ks. Piotr zapoznał wszystkich z najważniejszymi treściami tego dokumentu

Z kolei bp Marek Mendyk podkreślił, że systemowa prewencja, która zostanie wdrożona w Kościele legnickim ma przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkim osobom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, które formują się we wspólnotach kościelnych zarówno pod kątem duchowym, jak i ludzkim

Omawiany dokument dostępny jest na stronie internetowej diecezji legnickiej. Już w piątek rozpoczęło się jego wdrażanie. Odbyły się pierwsze spotkania i szkolenia z duszpasterzami młodzieży i klerykami legnickiego seminarium. W dalszej kolejności zaplanowane są spotkania i szkolenia ze wszystkimi osobami duchownymi i świeckimi biorącymi udział w działaniach duszpasterskich skierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

 

 Reklama


Reklama