Jednym głosem o jedność chrześcijan


W cerkwi prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy - katolicy, grekokatolicy, prawosławni i ewangelicy modlili się o jedność chrześcijan. Tradycyjnie już nabożeństwo odbyło się w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwie przewodniczyli ks. Lubomir Worhacz- proboszcz legnickiej parafii prawosławnej i ks. Sławomir Sorokanycz z parafii w Studzionkach. W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, ks. Andrzej Jarosiewicz, delegat biskupa legnickiego ds. ekumenizmu, ks. Mirosław Drapała - proboszcz parafii greckokatolickiej i ks. Jerzy Gansel - proboszcz parafii ewangelicko- augsburskiej. Na wspólną modlitwę o jedność do cerkwi prawosławnej przyszli także proboszczowie legnickich parafii, przełożeni i klerycy WSD, siostry zakonne oraz wierni Kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.
Podczas modlitwy słowo do wiernych skierował Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Nabożeństwo ekumeniczne w cerkwi prawosławnej w Legnicy zakończyło wspólne kolędowanie. Wierni zaśpiewali kolędy w języku polskim i ukraińskim. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa. Z inicjatywy Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego każdego roku nabożeństwa ekumeniczne odprawiane są w innej świątyni. Rok temu wierni różnych Kościołów modlili się w cerkwi greckokatolickiej, dwa lata temu w kościele ewangelickim, a jeszcze wcześniej w Katedrze legnickiej. Dziś tj. 22 stycznia nabożeństwo zostało odprawione w cerkwi prawosławnej.

 Reklama


Reklama