Podsumowanie roku w lubińskiej Poradni Rodzinnej


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretty Molla w Lubinie zakończyła kolejny rok swojej działalności i rozpoczęła następny. Poradnia organizuje wykłady, warsztaty, oferuje także spotkania indywidualne z różnymi specjalistami. Ważne jest to, że z jej usług korzystać można bezpłatnie i anonimowo. O tym, co udało się dokonać w minionym roku i o planach na riok bieżący z dyrektorem poradni Agatą Szymkowiak rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski 


Więcej na temat działalności poradni na stronie WWWReklama


Reklama