Świąteczno-noworoczne spotkanie prawników


Czas po nowym roku stwarza wiele okazji, by spotykać się w różnych grupach i wspólnotach, aby złożyć sobie życzenia, a także zaplanować pracę na cały rok. Tak będzie we wspólnocie prawników diecezji legnickiej, którzy spotkają się 9 stycznia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego. Zaproszone są nie tylko osoby będące członkami duszpasterstwa prawników, ale wszyscy chętni pracujący w tym zawodzie, mówi ks. Tomasz Kwiecień, duszpasterz prawników


Spotkanie rozpocznie się o g. 17 Mszą św. a po niej dalsza część w czytelni biblioteki seminaryjnej 

Rozmowa z ks. Tomaszem Kwietniem o duszpasterstwie prawników 


 Reklama


Reklama