ZDolni Ślązacy Gimnazjaliści od pijarów


Sukcesy uczniów pijarskiego gimnazjum w Bolesławcu. Poznaliśmy laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista m.in. w dziedzinach chemii, matematyki, fizyki i historii z elementami WOS-u. Ogromnym sukcesem mogą pochwalić się uczniowie Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów, którzy jako jedyni z bolesławieckich szkół gimnazjalnych otrzymali tytuł laureatów: Wojciech Sęk – laureat trzech konkursów: XV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego, XVI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego oraz XV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego. Dominik Pieniądz – laureat XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego z elementami WOS. Realizatorem konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloków: matematyczno-fizycznego, humanistycznego, przyrodniczego jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 Reklama


Reklama