Kościoły chrześcijańskie o świętości niedzieli. Konferencja w Legnicy.


20 lutego w Legnicy odbyła się pierwsza ekumeniczna konferencja poświęcona świętowaniu niedzieli. Spotkanie zaplanowano z okazji pierwszej rocznicy podpisania apelu Kościołów chrześcijańskich w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych i osoby zainteresowane tym tematem. Nie mogło też zabraknąć członków Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, z przewodniczącym Bogdanem Orłowski, którzy byli inicjatorami tego spotkania.

Wprowadzenie, ks. Bogusław Wolański:


ks. Jerzy Gansel (Kościół ewangelicko-augsburski), "Niedzielne spotkanie z Chrystusem i jego oddziaływanie na szarość życia codziennego":

ks. Mirosław Drapała (Kościół greckokatolicki), "Niedziela w świetle Katechizmu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego":

ks. Lubomir Worhacz (Kościół prawosławny), "Pamiętaj, aby dzień święty święć - w świetle nauki Kościoła prawosławnego":

ks. Bogusław Drożdż, Dlaczego mamy świętować niedzielę - argumenty Listu św. Jana Pawła II Dies Domini:

Apel o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli w Polsce:

Głos senator Doroty Czudowskiej:

Głos poseł Ewy Szymańskiej:Reklama


Reklama