Szukają rodzin zastępczych
Powiat polkowicki prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą pieczy zastępczej. Cykliczne spotkania odbywają się w gminach powiatu. O blaskach i cieniach sprawowania pieczy zastępczej rozmawiamy ze specjalistami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. 


 Reklama


Reklama