Moje życie z Mistrzami


W Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, odbyło się kolejne spotkanie, które rozpoczęło się Mszą św. Po Mszy św. Jan Grzegorczyk wygłosił wykład pt. „Moje życie z Mistrzami“ podczas którego opowiedział o Romanie Brandstaetterze, o. Janie Górze i ks. Janie Twardowskim.

   

 

 

 Reklama


Reklama