„Od Henryka Pobożnego do rtm. Pileckiego”


13 października 2018 odbyła się konferencja a jej organizatorem było Bractwo Henryka Pobożnego, przy współudziale Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90.

W konferencji udział wzięli udział:

- Stanisław Andrzej Potycz – prowadzący konferencję

- dr Anna Sutowicz – historyk, współpracownik „Civitas Christiana”, publicystka (miała wystąpienie o Henryku Pobożnym)

- red. Małgorzata Kupiszewska - dziennikarka, pisarka, koordynator projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” (miała wystąpienie o rtm. Witoldzie Pileckim) 

Konferencja Bractwa Henryka Poboznego Potycz wstep ~

 

 Reklama


Reklama