„Ku początkom polskiego słowa pisanego – Księga Henrykowska i jej świat”. WYKŁAD


W Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy odbyło się 301 spotkanie w ramach  Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy. Tym razem  wykład zatytułowany: „Ku początkom polskiego słowa pisanego – Księga Henrykowska i jej świat” wygłosił dr hab. Wojciech Mrozowicz (profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historyczny – Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV w.). 

Wprowadzenie do wykładu:


 
Reklama


Reklama