Puls Lubina: Prezydent i radni zaprzysiężeni


Robert Raczyński oficjalnie zaprzysiężony. Funkcję prezydenta Lubina będzie pełnił przez następnych pięć lat. Oficjalne ślubowanie odbyło się podczas pierwszej sesji rady miejskiej w Lubinie. Ślubowanie złożyli również nowo wybrani radni w wyborach samorządowych 2018. 
Reklama


Reklama