Pamiętają o trudnej, bolesnej historii, ale nie o zemstę wołają


Delegacja z powiatu legnickiego na czele z wicestarostą Janiną Mazur oraz reprezentacją pocztu sztandarowego  powiatu wzięła udział w 27. Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasnej Górze. Pielgrzymka, udział w Forum Kresowym a także udział w patriotycznych uroczystościach rocznicowych były dla delegacji wielkim przeżyciem oraz okazją do pogłębienia wiedzy na temat bolesnych wydarzeń na Wołyniu.
Reklama


Reklama