W 38. rocznicę pacyfikacji strajku w Polkowicach


W tym roku mija 38. rocznica wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego. Ta szczególna rocznica przypomina zarazem w Polkowicach o największym strajku robotniczym na Dolnym Śląsku, który wybuchł na kopalni Rudna w proteście przeciwko stanowi wojennemu. Świadkowie tych wydarzeń wciąż są z nami i coraz śmielej opowiadają o minionym, tragicznym czasie. W Polkowicach dba się o nich ze szczególną starannością. Z okazji rocznicy pacyfikacji strajku, można było obejrzeć fabularyzowany dokument „Rudna – grudzień 1981”, przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, w obecności Łukasza Sołtysika, pracownika wrocławskiego oddziału IPN, od kilku lat zaangażowanego w badanie przyczyn, przebiegu i skutków protestu górniczego z 14-17 grudnia 1981.  Odbył się również wernisaż wystawy „Największy dolnośląski protest w pierwszych dniach stanu wojennego. Strajk górników w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach”, a wśród obecnych byli świadkowie tamtych dni, przywódcy strajku sprzed 38 lat. Wśród nich m. in. Jan Tabor, Andrzej Poroszewski, Franciszek Kamiński, Edward Wóltański, Zygmunt Zabłotny, Edward Rewers, Jerzy Czarnecki czy Zdzisław Wandycz.Niedługo potem, bo 14 grudnia, Ponad 200 zawodników wzięło udział w IV Biegu im. Ks. Jerzego Gniatczyka, kapelena Solodarności, który w kościele św. Barbary w Polkowicach, udzielił schronienia strajkującym górnikom. 


 Reklama


Reklama