Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Gość Radia PLUS Legnica: Małgorzata Sokołowska – kierownik działu obsługi bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Legnicy. Rozmawia Anna Jaworowska - Maliszewska 


 Reklama


Reklama