Czy ZUS może pomóc przedsiębiorcy?


Naszym gościem jest Pan Marcin Dąbrowski - Kierownik Referatu Wydziału Realizacji Dochodów O/ZUS w Legnicy rozmawiamy dziś na temat: Czy ZUS może pomóc pracodawcy, który ma zaległe składki?
Reklama


Reklama