Kiedy emerytury i renty przyznawane są z urzędu, a kiedy w drodze wyjątku na specjalny wniosek.


 Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu ekspert radzi, p.t.: "Kiedy emerytury i renty przyznawane są z urzędu, a kiedy w drodze wyjątku na specjalny wniosek". Naszym gościem jest Pan Andrzej Żukowski - radca prawny O/ZUS w Legnicy.
Reklama


Reklama