Minimalne wynagrodzenie, urlopy i umowa o pracę


Gość: Jakub Zatwarnicki z Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy. Temat: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy. Rozm. Anna Jaworowska – Maliszewska. 
Reklama


Reklama