• SŁUCHAJ ONLINE
O patriotyzmie do młodych - Piotr Szubarczyk


W ramach obchodów 7 Tygodnia Patriotyzmu, który odbywa się w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, we wtorek z uczniami i nauczycielami spotkał się Piotr Szubarczyk, z zamiłowania historyk, przedstawiciel gdańskiego oddziału IPN-u. Mówił o "Walce o Świętą Sprawę", czyli o walce o niepodległość naszej Ojczyzny. W swoje opowiadanie o walce o niepodległą ojczyznę wplatał przykłady postaci, które wywarły ogromny wpływ na kształt walki o wolną Polskę. Mówił min. o Tadeuszu Kościuszce, Romualdzie Trauguttcie, a także Józefie Piłsudskim i żołnierzach niezłomnych, w tym o sanitariuszce Ince. Prelekcja przeplatana była słowami pieśni i współczesnych piosenek patriotycznych. O tym, co znaczy patriotyzm dzisiaj, zwłaszcza dla młodego pokolenia z Piotrem Szubarczykiem rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski


Warto dodać, że gośćmi spotkania byli: senator Dorota Czudowska, burmistrz miasta Jan Serkies, przedstawiciele władz gminy, a także Krystyna Sobierajska, działaczka Solidarności, Maria Kisielewska-Podrez, prezes zarządu koła Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Legnicy, przedstawiciel Straży Granicznej i komendant Związku Strzeleckiego z Chojnowa Czesław Dul wraz z kapelanem ks. Łukaszem Świerniakiem. Na zakończenie spotkania poświęcona została nowa siedziba Związku Strzeleckiego mieszcząca się w budynku LO.Reklama


Reklama
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm